En av forskriftsendringene departementet har fastsatt innebærer at Arbeidstilsynet kan avvise gjentatte søknader om godkjenning uten realitetsbehandling, dersom tilsynet mener virksomheten prøver å omgå kravene i forskriften. Forskriften gir mulighet til å tilby renholdstjenester fra det tidspunktet man har søkt om godkjenning. Det nye kravet vil hindre at virksomheter kan søke flere ganger uten å oppfylle vilkårene kun for å få stå i renhholdsregisteret og dermed kunne selge sine tjenester lovlig mens søknaden er til behandling.

Et nytt krav slår også fast at godkjente virksomheter hvert tredje år må sende inn dokumentasjon som viser at de fortsatt oppfyller vilkårene for å være godkjente. Dette er gjort for å hindre at virksomheter kan forbli godkjente i registeret uten å oppfylle vilkårene. Departementet har også gjort enkelte andre mindre endringer i forskriften. Endringene gjelder fra 1. januar 2018 med unntak av bestemmelsen om dokumentasjonsplikt hvert tredje år, som gjelder fra 1. april 2018.

Renholdsregistret  gjør det enkelt for de som skal kjøpe renholdstjenester å sjekke om renholdsvirksomheten er godkjent.

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester 
Forskrift om endring i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester


 

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no