- Mange unge har sitt første møte med arbeidslivet nettopp i denne bransjen, og nå har de lovhjemlet minstelønn, sier Trude Vollheim.

Arbeidstilsynet har de siste tre årene gjennomført nesten 4000 tilsyn i overnatting- og serveringsbransjen, og ser at mange har et svært lavt lønnsnivå.

- Inspektørene våre på tilsyn ser svært mange tilfeller av lav lønn, men har ikke hatt mulighet til å gjøre noe med dette før nå. Krav om minstelønn vil være et nytt og viktig virkemiddel som Arbeidstilsynet kan bruke i vårt arbeid for å forbedre forholdene i denne bransjen, som har mange utfordringer, sier Vollheim.

Det er kun overtidsbetaling Arbeidstilsynet har hatt myndighet til å reagere på fram til nå. Også her avdekkes mange utfordringer, med arbeidstakere som jobber mye uten å få utbetalt den overtidsbetalingen de har krav på. Mange har heller ikke arbeidskontrakt.

Pressekontakt

Toril Berge
m: 916 00 218

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no