Alt på ett sted, lite byråkrati, rask saksbehandling og veiledning på eget språk er forklaringer på suksessen. Siden åpningen av det første senteret i Oslo i 2007, har SUA vokst til fem sentre spredt over hele landet. Årlig får SUA-sentrene over 100 000 henvendelser.

På 10 år er over 450 000 søknader om arbeids- og oppholdstillatelser, EØS-registreringer, skattekort og melding om innflytting behandlet slik at arbeidsinnvandrere raskt har kommet ut i arbeidslivet. Dette er tjenester som de før måtte ordne hos de ulike etatene ofte med lang saksbehandlingstid.

- Servicesenteret dekker et viktig behov og har gjort hverdagen enklere for utenlandske arbeidstakere, deres familier og arbeidsgivere. Her kan de gå inn én dør for å ordne alle papirer og få nødvendig veiledning slik at de raskt kan komme i gang med arbeid på lovlig vis, sier leder for SUA-senteret i Oslo, Lene Solheim Hagen, som har vært med siden starten.

- Vi ser at innsatsen vår på SUA gir resultater, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Selv om de fleste som oppsøker oss på servicesenteret fortsatt har behov for grunnleggende informasjon om arbeidslivet i Norge og forteller om manglende utbetaling av lønn, manglende lønnsslipper og arbeidskontrakter, erfarer vi likevel at grupper som har arbeidet i Norge over lengre tid nå er mer bevisst sine rettigheter.

Unikt samarbeid

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere er et unikt samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og UDI. To år etter etableringen av det første senteret i Oslo, ble det opprettet servicesentre i Stavanger og Kirkenes, og i løpet av de siste par årene har det også blitt etablert tilsvarende sentre i Bergen og Trondheim.

I tillegg til å komme seg raskere ut i arbeid, har servicesenteret gjort det lettere for utenlandske arbeidstakere og deres arbeidsgivere å handle riktig, og stadig flere arbeidstakere ser fordelen av å jobbe for seriøse arbeidsgivere og å opparbeide seg rettigheter. Samarbeidet mellom de fire etatene har også gitt resultater i form av mer samordnet og effektiv kontroll i kampen for å motvirke sosial dumping og svart økonomi.

Kontaktpersoner

Lene Solheim Hagen 
Leder av Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo 
mobil: 481 00 469
lene.hagen@skatteetaten.no

Eva Barth Haakensen 
pressekontakt
mobil: 924 43 088
eva.barth.haakensen@arbeidstilsynet.no

Hva er Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA)? 

Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet har etablert fem servicesentre for utenlandske arbeidstakere i Norge. Her kan både arbeidsgivere og arbeidstakere få veiledning og rask behandling av søknader.

Servicesenteret har medarbeidere som snakker flere språk, og er opprettet for:

  • personer som omfattes av EØS-regelverket i utlendingsloven
  • faglærte og spesialister
  • familiemedlemmer og arbeidsgivere av ovennevnte personer

Hovedoppgavene til sentrene er:

  • behandle søknader om oppholdstillatelse
  • utstede registreringsbevis til EØS-borgere
  • behandle søknader om skattekort
  • tildele D-nummer og personnummer
  • registrere innflytting til Norge
  • informere om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv

www.sua.no

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no