HMS kurs Arbeidsmiljøloven

HMS kurs ArbeidsmiljølovenArbeidsmiljøloven § 3-5 sier at det skal gis opplæring i HMS (Helse, miljø og sikkerhet). Alle ansatte i bedriften skal ha tilstrekkelig opplæring i HMS. Hvilken stilling eller rolle du har i bedriften avgjør omfang og hvordan gjennomføringen av opplæringen skal være.

HMS kurs for øverste leder

Bedriftens øverste leder er lovpålagt å gjennomføre (og dokumentere) HMS kurs. Det er daglig leders ansvar å sørge for at det jobbes kontinuerlig med HMS i bedriften. HMS kurs på nett er et godt alternativ for travle ledere.

Verneombudskurs

HMS kurs er også pålagt for verneombud or medlemmer i arbeidsmiljøutvalget. Forskriften åpner for å fravike kravet om 40 timers HMS opplæring dersom partene mener at dette er mest hensiktsmessig. En slik overenskomst skal dokumenteres. Når dette er besluttes kan HMS kurs på nett være et godt alternativ.

HMS grunnkurs

Alle ansatte i en bedrift skal ha tilstrekkelig kunnskap om helse, miljø og sikkerhet til å utføre sitt arbeid på en trygg og forsvarlig måte. Derfor kan det være en god investering å la alle ansatte ta HMS grunnkurs.

Linker: