HMS kurs på polskI følge SSB utgjør polakkene fortsatt den største gruppen innvandrere til Norge. Polsk er et vanlig språk på norske arbeidsplasser. I det siste er det forsket mye på temaet og resultatet viser at det er utfordringer som må tas tak i:

Migrasjonsprosessen gjør at par som flytter sammen fra et land til et annet ofte må organisere hverdagen sin på nye måter tilpasset det nye samfunnet. Dette kan blant annet gjøre noe med hvordan man forstår likestilling og hvordan man forstår forholdet mellom arbeid og fritid.

Kulturforskjellen mellom Norge og Polen, Norsk og Polsk arbeidsliv og kultur, gjør at det er svært viktig for en norsk arbeidsgiver å kunne gi en god innføring og opplæring i norsk arbeidsmiljø og kultur. Dette er viktig for både integreringsprosessen og ikke minst sikkerhet, trivsel og kultur på arbeidsplassen.

HMS kurs på polsk

Derfor er det nå lansert nettbaserte HMS kurs på polsk for å gjøre denne prosessen enklere for arbeidsgiver. Tilbudet for denne gruppen arbeidstakere er ikke stort. De fleste kurstilbydere ønsker å selge 40 timers HMS kurs for verneombud. Dette er stort sett ikke hensiktsmessig for gruppen med polske arbeidstakere som gjerne ikke skal være verneombud, men bare trenger en innføring i norsk arbeidsliv, regler og forskrifter. Derfor er nettbasert HMS opplæring et passende alternativ. Kursene er selvfølgelig tilgjengelig på polsk.

Les mer om HMS kurs på polsk her.