80 prosent økning i bekymringsmeldinger offshore

HMS kurs for ledere kun kr. 1390,- > Nyheter > 80 prosent økning i bekymringsmeldinger offshore

– Vi har ikke hatt så mange bekymringsmeldinger før, sier pressekontakt Eilieen Brundtland i Petroleumstilsynet (Ptil).

Meldingene er ikke bare flere, men også mer omfattende enn før.

– Vi ser at det også rapporteres mer om forhold som går på storulykke, mens en tidligere gjerne varslet om arbeidstid, sier hun.

Torsdag oppsummerer Ptil sikkerhetsåret 2016 på et arrangement kalt «Trenden skal snus». De vil der vurdere utfordringene i virksomheten på kort og mellomlang sikt.

hms offshore