Over halvparten av arbeidsskadedødsfallene i Norge skjer i forbindelse med vedlikehold, reparasjon, verifikasjon, inspeksjon, klargjøring eller rengjøring i og omkring maskiner. Mange av disse ulykkene skjer fordi maskinene fortsatt inneholder energi.

Arbeidstilsynet har publisert nettsiden Sikker stans av maskiner – «lås og merk». Nettsiden er rettet mot både arbeidsgivere og arbeidstakere.

«Lås og merk» – lockout/tagout – er en metode for sikkert vedlikehold. Metoden sikrer at maskinen er tømt for energi og at den er låst og merket så lenge vedlikeholdet pågår.

Nettsiden gir informasjon om:

  • Fare ved stans av maskiner
  • Hva er «lås og merk»?
  • Hva er «farlig» energi?
  • Slik gjennomfører du «lås og merk»

 

Vi ser at de fleste ulykkene kunne vært unngått ved å bruke metoden «lås og merk». Nettsiden skal være et godt verktøy for å utvikle egne rutiner for å ta kontroll på farlig energi i og ved maskiner. Den beskriver fremgangsmåten for å kartlegge farlig energi og for å unngå at deler av maskinen som kan skade arbeidstakere, starter eller utløses så lenge vedlikeholdet pågår.

HMS kurs for ledere, verneombudskurs og HMS grunnkurs dekker det nødvendige materialet slik at du har grunnlaget for å håndtere maskinene riktig. HMS kursene er også tilgjengelig på engelsk.