8 av 10 virksomheter har fått en eller flere reaksjoner fra Arbeidstilsynet etter tilsynene. – Det er altfor mange arbeidsgivere som ikke følger de helt grunnleggende reglene i arbeidslivet. De må ta det ansvaret de har for å tilby sine ansatte trygge, gode og lovlige arbeidsforhold, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.

Tall fra tilsyn:

 • I gjennomsnitt får 65 % av alle virksomheter som Arbeidstilsynet er på tilsyn hos en eller flere reaksjoner. I restaurantbransjen er snittet på 79%.
 • Det er gjennomført 3009 tilsyn pr 8. september 2016
  • Overnattingsvirksomhetet: 533
  • Serveringsvirksomheter: 2 223
  • Virksomheter som er registrert med andre næringskoder: 253

Hovedfunn:

 • 8 av 10 har inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte
 • Under halvparten oppfyller minimumskravene i arbeidsavtalene
 • 4 av 10 har manglende overtidsbetaling
 • 6 av 10 har ikke valgt verneombud
 • 6 av 10 verneombud har ikke nødvendig opplæring
 • 1 av 4 mangler ruiner for håndtering av vold og trusler
 • 1 av 3 mangler arbeidsplan for arbeidstakere som
 • 4 av 10 arbeidsgivere mangler lovpålagt HMS-opplæring.