webhms hms kurs på nett engelsk

Arbeids- og sosialdepartementet har gjort endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene er effektive  fra 1. juli 2016.

Her er en oversikt over endringene:

  • å gjennomføre direktiv om elektromagnetisk felt 2013/35/EU i norsk rett
  • å tydeliggjøre arbeidsgivers plikt til å sørge for at det gis opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret arbeidstakeren er satt til å bruke, og at opplæringen dokumenteres
  • å kunne henvise til relevante produksjonsstandarder for produsenter av stillaser og stiger
  • å innføre en overgangsordning for produkter som er typegodkjent av Arbeidstilsynet
  • å innføre en ny bestemmelse som stiller krav om at sertifiseringsorganene skal kontrollere produsentene i sertifikatets gyldighetsperiode
  • å harmonisere opplysninger for å identifisere arbeidstakere i bestemmelser om krav til registrering av eksponerte arbeidstakere

Det er totalt seks arbeidsmiljøforskrifter. Departementet har gjort endringer i alle disse. Her er en oversikt:

Alle våre HMS kurs tar høyde for disse endringene. Inkludert HMS kurset for verneombud og det generelle HMS nettkurset, levert av DirekteKompetanse, i tillegg til HMS opplæringen for ledere på denne siden.