I mars i år ble de nye reglene offentliggjort og dermed gjort gjeldende for EU-landene. EØS-land har litt tid på seg før de blir norsk lov fordi den først skal innom EØS-komiteen for godkjenning. I mellomtiden gjelder den gamle forordningen om verneutstyr.

Forslaget til PVU-forordning har som formål å sikre et bedre beskyttelsesnivå for brukere av PVU, sikre markedsdeltakerne (dvs. produsent, representant, importør og distributør) like konkurransevilkår på det indre markedet og tilpasse dagens direktiv til «varepakken» og dens bestemmelser om felles rammer for markedsføring av produkter. Varepakken er gjort til norsk rett ved lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven).

De viktigste endringene at visse bestemmelser er presisert og forenklet. Forslaget inneholder en mindre skjerpelse av kravene til visse produkter, ved at de endrer risiko­kategori til kategori III og dermed blir vurdert grundigere. Dette gjelder personlig verneutstyr til beskyttelse mot for eksempel drukning og kuttskader fra håndholdt motorsag.

Våre HMS kurs vil ta høyde for endringene.