hms kurs bygg anleggAlle bedrifter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med ID-kort. Arbeidstakere som er ansatt i utenlandske selskaper som opererer i Norge innenfor bygge- og anleggsnæringen må også bære ID-kort.

ID-kort kan enkelt bestilles på en egen nettside. Det er ingen grunn til å bestille slike kort gjennom andre nettsteder enn dette. Flere selskaper tilbyr seg å skaffe ID-kort mot et honorar, men dette er altså ikke nødvendig.

Fra 1. januar 2016 blir pris på HMS-kort for Bygg- og Anleggsnæringen indeksregulert. Ny pris NOK 95,62 pr. stk eks mva + porto.

I byggenæringen har også HMS høyt fokus. Ledere skal ha HMS kurs, men også andre arbeidstakere bør ha kurs i HMS. Spesielt gjelder dette verneombud. Verneombudskurs for byggebransjen kan du lese mer om her. Dette kurset finnes også på engelsk.