HMS kursLedere trenger også å utvikle seg. Vi tenker ofte på lederen som en som skal motivere og sørge for at de ansatte utvikler seg og kan klatre på kariærestigen. Vi glemmer at ledere også trenger påfyll og motivasjon.

Flere lederutviklingsprogrammer fokuserer på dette.

Du utfordres i den moderne lederrollen, med mangfold, kontinuerlig endring og grenseløs konkurranse

Men få programmer utfordrer lederene til å bli bedre ledere med bakgrunn i Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid. Nøkkelen til fornøyde og motiverte medarbeidere starter med et godt HMS arbeid i bedriften. Kontinuerlig HMS arbeid er bedriftskultur. Når denne kulturen er på plass går arbeidet mye lettere.

Derfor er det så viktig at alle ledere, og ledende ansatte, har god kjenskap til, og et aktivt forhold til HMS. Dette gjelder store og små bedrifter. Begynn tidlig. En HMS kultur er mye enklere å implementere i en liten nystartet bedrift enn en stor etablert bedrift.

Start med våre online HMS kurs for ledere i dag! (Også tilgjengelig på engelsk)