IRIS_logo_mindre_NoneDet er større sansynlighet for at det oppstår skader viser forskning utført av IRIS.

Her er det ikkje i same grad krav til verneombod og arbeidsmiljøutval

Kari Kjestveit (IRIS)

I store bedrifter blir systemet viktig, mens enkeltindividene i større grad påvirker kulturen i dei små, sier Kjersti Lunde Ellingsen har forfatta den siste rapporten sammen med Kari Kjenstveit.

Dette viser hvor viktig det er for små og nystartede bedrifter å komme godt i gang med systematisk HMS arbeid fra starten av. Det har stor verdi på sikt. Forskningen viser også at det er motstand mot flere lover og regler på området. Det er derfor også viktig at dokumentasjonskravene er enkle og tidseffektive å etterkomme. Et oversiktlig internkontrollsystem kan være løsningen. Men det samme gjelder her, det er viktig å få en god start. Et HMS kurs for ledere bidrar også i riktig retning.

– Eit tiltak som til dømes føring av avviksskjema, noko som gjer at ein må forplikta seg, og som fører til meirarbeid i kvardagen, oppnår liten konsensus, seier Kjestveit.