Vår søsterside webhms.no tilbyr ikke bare HMS kurs for ledere, men også HMS kurs for verneombud og generell HMS opplæring for andre arbeidstakere.

Verneombudskurset er et alternativ til 40-timerskurs. Lovgivningen åpner for å avvike fra kravet om 40-timerskurs dersom partene er enige om at dette er mest hensiktsmessig.

Videre tilbys et generelt HMS kurs som er beregnet på arbeidstakere som av ulike årsaker ønsker å dokumentere sin HMS kompetanse, noe som kan være nyttig i forbindelse med anbud eller som et ledd i å øke HMS kompetansen generelt i bedriften.

Se hele kurstilbudet her.