I løpet av 2014 ble det registrert om lag 111 000 besøkende på de tre servicesentrene for utenlandske arbeidstakere i Oslo, Stavanger og Kirkenes. Særlig grupper som har arbeidet i Norge over lengre tid er mer bevisst på sine rettigheter.