Markedskontroll skal bidra til å sikre trygg bruk av maskiner, personlig verneutstyr, stiger og stillaser og kjemikalier. En ny faktaside gir deg blant annet svar på hva markedskontroll er, og på hvilket grunnlag markedskontrollsaker blir igangsatt.