Ni av ti virksomheter i helse- og sosialsektoren arbeider systematisk med å forebygge episoder og har tiltak for å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler. Det gjelder i bofellesskap for psykisk utviklingshemmede, kommunale avlastningsboliger og sosialtjenester for rusmisbrukere. Det viser tall fra Arbeidstilsynet etter 380 tilsyn gjennomført i år.