Alle godkjente renholdsvirksomheter skal sende inn «årlig melding» som bekrefter at de fortsatt oppfyller de dokumentasjons -og registerkrav som er lagt til grunn for godkjenningen. Her gir vi svar på ofte stilte spørsmål om den årlige meldingen.