Sju av ti virksomheter, både i det offentlige og private, har fått én eller flere reaksjoner for manglede arbeid med helse-, miljø- og sikkerhet (HMS). Totalt ble det gjennomført rundt 3800 tilsyn for å kartlegge hvordan virksomhetene jobber med et inkluderende arbeidsliv (IA).