Arbeidstilsynet har sammen med Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og -helse (NOA) ved STAMI laget en rapport om arbeidsmiljøtilstanden i bygg og anleggsbransjen. Rapporten peker på viktige forhold som er sentrale for Arbeidstilsynets videre arbeid overfor næringen.