Arbeidstilsynet vil her sette fokus på arbeidsbetingelser og helsebelastninger blant unge kvinner mellom 15 og 24 år. Unge kvinner er oftere midlertidig ansatt sammenlignet med menn i samme alder, og oppgir at de ofte utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet og kommentarer.