I en rekke saker i arbeidslivet vil det være aktuelt at en av partene ønsker å bruke lyd- eller bildeopptak ved en eventuell rettssak. Eksempler kan være saker om oppsigelse, trakassering eller erstatning. Hvordan er adgangen til å bruke slike opptak som bevis i arbeidsrettssaker?