Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet har i år trappet opp innsatsen mot useriøse steinleggere i Norge. Dette har gitt resultater. Flere steder i landet har det vært en markant nedgang i antall useriøse steinleggere. Nå er imidlertid aktiviteten på vei opp igjen i deler av landet.