Arbeidsmiljøforskriftene som trådte i kraft 1. januar 2013 gir en bedre oversikt over regelverket, og er et godt grunnlag for å jobbe forebyggende for et godt og sikkert arbeidsmiljø. I forbindelse med ikrafttredelsen er det gjennomført en rekke informasjonsaktiviteter.