I tiden framover forventer man en økende vekst i såkalte "grønne jobber" knyttet til miljøvennlige løsninger, energieffektivitet og fornybar energi. Men hvilke konsekvenser får det for arbeidstakernes helse og sikkerhet når nye teknologier og prosesser innføres?