Arbeidstilsynet arrangerer en konferanse i Oslo 6. februar fra kl. 09-12 for å markere de nye arbeidsmiljøforskriftene. Konferansen har hittil kun vært annonsert til spesielt inviterte. Vi har noen ledige plasser for andre som er interessert i å delta.