I november arrangerte Arbeidstilsynet informasjonsmøter for bedriftshelsetjenester og NAVs arbeidslivssentre om de nye arbeidsmiljøforskriftene. Ett av møtene var mulig å følge på nett-tv, og over 1000 personer gjorde nettopp det. Den store etterspørselen gjør at vi nå legger ut sendingen.