En ny rapport fra Arbeidstilsynet tyder på at utenlandske arbeidstakere har nærmere 50 prosent større risiko for å bli alvorlig skadet på jobb enn norske yrkesaktive. Risikoen for arbeidsskadedødsfall er oppimot 30 prosent høyere blant de utenlandske. Størst skaderisiko - uansett nasjonalitet - har arbeidstakere i industri og bygg og anlegg.