Arbeidstilsynet har siden 2009 ført tilsyn med skolenes inneklima. Svært mange av skoleeierne har fått reaksjoner. - Mange av landets skoler har ikke et fullt forsvarlig inneklima. Dette kan gå ut over helsa til både ansatte og elever, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.