Mangel på systematisk HMS-arbeid er den vanligste årsaken til pålegg fra Arbeidstilsynet. Det ble gitt nærmere 4000 pålegg i 2011 fordi arbeidsgiver ikke hadde det mest elementære på stell. Les om dette, og mer i Arbeidstilsynet årsrapport for 2011.