I Norge har 81 personer omkommet på jobb i industrien siden 2000. Flest døde innen metallvareindustrien. Både internasjonalt og i Norge er industrien fortsatt en av hovednæringene med flest arbeidsskader og arbeidsskadedødsfall.