Sementfabrikken Norcem er i Høyesterett dømt til å betale bot på 500 000 kroner etter at en arbeidstaker i 2008 falt 9 meter under arbeid fra en usikret plattform. Arbeidstakeren staket en nedfallstrakt i forbindelse med lossing av kvarts da han falt, og han ble 100 prosent ufør etter ulykken.