Halvparten av nordmenn føler seg sikre på at dersom de tar opp et problem med sjefen, så tas det på alvor og tiltak settes i verk. En tredjedel føler seg ganske sikre. Mens en av ti føler seg lite sikker eller slett ikke sikker på at arbeidsgiver tar tak i problemet.