I en ny undersøkelse fra STAMI og Universitetet i Bergen går det frem at hver sjette norske arbeidstaker har blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen. Kvinner er mest utsatt for psykiske plager som følge av seksuell trakassering.