Arbeidstilsynet mottar hvert år en rekke arbeidsreglementer for godkjenning. Dette gjelder for de virksomhetene som ikke er bundet av tariffavtale og derfor ikke kan fastsette arbeidsreglement ved skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte.