Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) har gitt ut en ny rapport om kvinner i arbeidslivet. Rapporten gir oversikt over statistikk når det gjelder arbeidsdeltaking, spesielle risikoområder og arbeidsrelaterte ulykker og helseproblemer.