Arbeidstilsynet er en av ni etater som står bak regelhjelp.no. Nettsiden innholder informasjon om helse, sikkerhet og miljø for 58 bransjer og gjør det enkelt for virksomheter å finne hvilke krav som gjelder for dem. I dag har regelhjelp.no blitt enda mer brukervennlig, blant annet gjennom ny design, og forbedret søkefunksjon.