Oslo universitetssykehus er midt i en omfattende omstillings- og fusjoneringsprosess fram mot 2017. Det skal spares, effektiviseres og flyttes. Hvordan påvirker dette arbeidsmiljøet og blir verneombudene på alle nivåer brukt, og ikke minst hørt?