Fafo har evaluert regjeringens tiltak mot sosial dumping i perioden mars 2010 til november 2011. Nå foreligger sluttrapporten fra evalueringen. Den konkluderer med at tiltakene i handlingsplanene utgjør en godt integrert tiltakskjede, med totalt sett en positiv virkning.