Arbeidstilsynet tar nå et nytt initiativ for å høyne arbeidsmiljøstandarden i norsk arbeidsliv. En ordning med bransjekontakt for bygg- og anleggesbransjen skal styrke oppfølging og dialog med en viktig bransje som fortsatt har behov for å styrke etterlevelsen av lover og forskrifter innen Arbeidstilsynets ansvarsområde.