Det blir i dag satt søkelys på Arbeidstilsynets innsats i kampen mot sosial dumping. Å bidra til at arbeidsinnvandrere i Norge ikke får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, er og har vært en av Arbeidstilsynets hovedsatsinger de siste årene.