Sykefraværet gikk ned fra 9,9 til 3 prosent på to år hos Finsbråten Eidsvoll. Lindeberg sykehjem har fått bedre arbeidsmiljø og mer tilfredse ansatte som er flinkere til å rose hverandre. Dette er eksempler på resultater i to av de 31 virksomhetene som har deltatt i prosjektet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø.