Det er stilt spørsmål om hvorfor Arbeidstilsynets anmeldelse av Trondheim kommune ble innlevert kun få dager før valget, og det er stilt spørsmål ved kommunikasjonsdirektør Frank Jenssens rolle i saken. Arbeidstilsynets direktør Ingrid Finboe Svendsen kommenterer.