Arbeidstilsynet og Datatilsynet gjennomførte i juni i år de første felles tilsynene rettet mot kontrolltiltak og overvåking på arbeidsplassen. Etatene undertegnet i april en samarbeidsavtale for bedre å sikre at lovgivingen knyttet til overvåking, kontrolltiltak og personvern i arbeidslivet følges.