Administrative normer er øvre grenser for hvor mye en arbeidstager kan utsettes for av enkelte stoffer i løpet av en 8-timers arbeidsdag. Arbeidstilsynet har laget en ny faktaside som forklarer hva administrative normer er og hvordan de skal brukes.