Arbeidstilsynet har den senere tiden fått flere indikasjoner på at legers arbeidstid og overtidsbruk kan være uforsvarlig. Arbeidstilsynet har derfor besluttet å gjøre stikkprøver og tilsyn for å avdekke om legers arbeidstid er forsvarlig.