I 2009 døde mer enn 1000 lastebilsjåfører i bilulykker i Europa. Likevel er det en utfordring å gjøre sjåførene i veitransportsektoren oppmerksomme på risikoen de utsetter seg for, både på veien og i forbindelse med lasting, lossing og andre arbeidsoppgaver.