Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker både rett og plikt til å medvirke i ulike sammenhenger. Arbeidstaker skal aktivt medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet har nå utarbeidet en ny faktaside som tar for seg dette temaet.