Norge skal delta i det felles europeiske tilsynsprosjektet REACH-En-Force-2. Tilsynsobjekter for dette prosjektet er såkalte nedstrømsbrukere, det vil si arbeidstakere som bruker produkter som faller inn under REACH-regelverket.