Det europeiske arbeidsmiljøorganet har delt ut priser til åtte virksomheter i Europa som har kommet med gode eksempler på sikkert vedlikeholdsarbeid. En av prisvinnerne var Skellefteå brann- og redningstjeneste i Sverige.